ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНАТА АНКЕТА ЗА ДРУГА ФОРМА, РАЗЛИЧНА ОТ ПРИСЪСТВЕНА, ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Публикуваната анкета НЕ се отнася за вариант при извънредна ситуация, а за целогодишна форма на обучение при ученици по медицински причини. Тоест, ученици, които поради наличие на заболявания не могат да присъстват в клас. Всички изпратени отговори са изтрити поради обратна връзка за различното тълкувание на  предназначението ѝ. Молим да я попълнят отново само родители, които избират друга форма за обучение за цялата година при наличие на медицински причини за прилагането им. Изготвяме правила да превключване на обучение в електронна среда съгласно дадените указания от МОН. Ще Ви запознаем с тях преди началото на учебната година.

Continue reading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Във връзка с комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които екипът на ОУ „Димитър Талев“ да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция, Ви предлагаме да попълните следния линк, като посочите Вашето желание за алтернативна форма на обучение

Посочете Вашето желание за алтернативна форма на обучение на следния линк „алтернативна форма на обучение“ Тези от Вас, които избират присъствено обучение в дневна форма, НЕ ПОПЪЛВАТ ФОРМУЛЯРА!

Continue reading

Разпределение на учениците в пети клас по паралелки, учебна 2020/ 2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЕТОКЛАСНИЦИ – УЧЕБНА 2020/ 2021 Г. И ВИЕ СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В сайта на училището в раздел „Прием“ http://ou-dtalev.info/ са публикувани списъците по паралелки. Освен разпределението на учениците, същите съдържат информация за съотношението на броя момичета/ момчета, вида на разширената подготовка и името на класния ръководител.

Continue reading

Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение в периода септември-октомври

Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение, която се  организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се извършва безплатен очен скрининг на деца и младежи от 6 до 18 г. в над 150 оптики и здравни заведения в цялата страна. Ще бъдат поставени плакати във фоайето на училището, за да могат всички родители и ученици да се запознаят с информацията за безплатния очен скрининг, който ще се проведе в периода септември-октомври.

Continue reading

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2020 г. и Европейски ден без автомобили – 22 септември 2020

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември, а 22 септември – „Европейският ден без автомобили“ е кулминацията й. Популярността на кампанията расте с всяка изминала година и тя се радва на висока обществена подкрепа.  Темата на кампанията за 2020 година е „Чиста мобилност за всички“ и ще премине под мотото „Избери как да се придвижиш!“. Нейната цел е да покаже предимствата на по-екологичния транспорт и да демонстрират добри практики за устойчива мобилност. В основата на кампанията е заложен принципът за популяризиране на множеството ползи за околната среда от използването на различни начини за придвижване,

Continue reading