ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

При спазване на противоепидемичните мерки на 02.07.2020 г. в двора на училището ще се връчат тържествено свидетелствата за завършване на основно образование. За 7 а клас начален час 09.30 ч. За 7 б клас начален час 09.30 ч. За 7 в клас начален час 10.45 ч. За 7 г клас начален час 10.45 ч.

Continue reading

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение. Mерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата:

Continue reading

Успехи на клуб „Компютърна графика“

 580 рисунки, 340 колажа и 101 творби от чужбина в  Единадесети международен конкурс за компютърна рисунка  и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2020 и наградени участници: Цветелин Вичев- 9 г. – СРЕБЪРЕН МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Даниел Гюдженов- 8 г. – СРЕБЪРЕН МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Гергана Хаджипетрова- 8 г. – БРОНЗОВ МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Даниела Хаджипетрова- 8 г. – БРОНЗОВ МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив    Ален Мюслюм – 9  г. ОУ „Димитър Талев“ Пловдивм – Поощрение

Continue reading

Информация за ученици и родители IV, V, VI клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  IV, V, VI  КЛАС,  УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА Връчването на удостоверения за завършен начален етап на основното образование за IV клас и справки с резултатите на учениците по учебни предмети за V и VI клас ще се извърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката при спазване на противоепидемичните мерки и физическа дистанция. Не се допуска струпване на ученици, родители, длъжностни лица на входа, в коридорите и класните стаи. 2. КОГА? – От 07:30 до 18:30 часа  18 и 19 юни – Връчват се удостоверения за завършен начален етап на основното образование

Continue reading

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – НВО 7 КЛАС

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ Презентация за НВО 2020 г. Линкове от презентацията: Държавен план-прием за учебната 2020-2021 г.ПЛАН- ПРИЕМ В VIII КЛАСhttp://www.ruobg.com/ РУО-Пловдив – ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ Вх. № и уникален вход в служебната бележка Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в

Continue reading

„Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“

Уважаеми родители, скъпи ученици! Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“  https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

Continue reading

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Записването на ученици в първи клас  ще се осъществи в двите от 03 юни 2020 г.  (след обявяването на класираните ученици към 9:00 часа) до 09.06.2020 г. (включително) от 8:00 до 17:00 часа. Следва да посетите училище с предпазна маска и без симптоми на ОРБ. На фоайето на втория етаж ще получите указания за реда на записване.                        ВАЖНО! Записването могат  да направят само родители. Задължително се представят: лична карта на родителя, акт за раждане на детето  – копие и оригинал, удостоверение за  завършена подготвителна група само оригинал, документи

Continue reading

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В I-III КЛАС, УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

Връчването на удостоверения за завършен клас ще сеизвърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката. 2. КОГА? – От 7:30 до 18:30 часапри спазване на следния график: 1 и 2 юни – Връчват сеудостоверения на първи клас. 3 и 4 юни – Връчват сеудостоверения на втори клас. 5 и 8 юни – Връчват сеудостоверения на трети клас. 3. ОТ КОГО? – Класниятръководител/ учителят в група ЦОУД връчва удостоверението за завършен клас. Ще имате вашитеминутки да създадете незабравими спомени със снимка до любимия учител приспазване на безопасна дистанция. 4. КАК? –  Достъп в училище ще имат само родители иученици без симптоми на ОВЗ. Влиза се

Continue reading