ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Как да получите продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за ученици от 1-4 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НАУЧЕНИЦИ от I – IV КЛАС, В дните 29 и 30април 2020 г.  от 7:00 часа до 14:00часа заповядайте в двора на училищетоза получаване на 420 грама кашкал и 1 кг и 800 грама краставици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“,ДФ „Земеделие“ за периода 13.03 – 29.04.2020 г. Получаването ще сеизвърши в двора на училището. За целта следва да влезете от входа към стола ( ул. КузманШапкарев“) и да излезете през двора от южния изход (до футболото игрище). Моля да изчаквате на определените места, попълвате предоставения протокол по образец  – 2 броя и след това да получите пакета. Задължително е носенето на предпазна маска и спазването надистанция

Continue reading

Провеждане на родителски срещи в електронна среда I – IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО, Съгласно Годишния план за дейността на училището и график за провеждане на родителски срещи,на 29 април от 18:00 часа ще се проведат онлайн родителски срещи относно обратна връзка за резултатите от обучението към момента  за учениците от 1-4 клас и възможности за развитие и повишаване на успеха им и резултатите от НВО за четвърти клас.Ще бъде предоставена информация за заявленията за  избор на избираеми учебни часове за следващата учебна година, спортни дейности и заявления за целодневна организация на учебния ден.Присъединяването Ви към родителските срещи ще се осъществява чрез Google Meet, а присъствието

Continue reading

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Тази година отваряме вратите на училището виртуално!Чрез галерията от снимки и видеоклипа можете да се разходите в  корпуса за първи клас, който е с ограничен  достъп само за първокласници. Виртуална разходка по всяко време Представяме Ви професионален профил на класните ръководители.Следете на сайта за датата и часа на провеждане на онлайн връзка с ръководството и  учителите за повече информация.Ще бъде публикуван линк за регистрация и предварително задаване на Вашите въпроси.

Continue reading

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И НАСОКИ : ПЛАН-ПРИЕМ VIII КЛАС НА СЛЕДНИЯ ЛИНК Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства https://ruobg.com/news/read/id/1725

Continue reading

Информация за дните 13.04.2020 г. – 20.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Ваканцията на учениците е в дните 17 -20 април, включително. За дните 13-16 април няма да се провежда дистанционно обучение по седмично разписание. Във виртуалните класни стаи  по учебни предмети са публикувани задания за самостоятелно изпълнение от учениците. Занимания по проекти, допълнително консултиране на ученици с обучителни затруднения, кариерно развитие ще се провеждат в дните 13 – 16 април в електронна среда  само с определени ученици, които са  осведомени предварително. Екипът на ОУ „Димитър Талев“ Ви пожелава светли  великденски празници и Ви призовава:  ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Continue reading