ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Усмихнат час за приказки, запомнящ се, интересен и неповторим! Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави.

През месец февруари ученици от IVв клас с класен ръководител АнелияКонстантинова, четоха приказки на деца от детските градини „Здравец“ и „Валентина“. Пред децата от предучилищните групи в детска градина „Валентина“ ученицитевлезнаха в ролята на последователи на Васил Левски и прочетоха кратки истории заживота и делото на Апостола. Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави. Като посланици на добрите думи и дела, в седмицата посветена под надслов „Не на насилието“, учениците посетиха детска градина „Здравец“. Пред децата от предучилищната група те прочетоха приказката

Continue reading

10 ФЕВРУАРИ, ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Вторият учебен срок ще стартира на 10 февруари 2020 г. (понеделник). Грипната ваканция продължава до 7 февруари по предписания на РЗИ. Седмичното разписание за втория учебен срок е публикувано в раздел „Организация“ – „Графици“.

Continue reading

Образователният модел 1:1 вече и в ОУ „Димитър Талев“

Образователният модел 1:1 от втория учебен срок ще се прилага и в ОУ „Димитър Талев“. Във всеки учебен час, в който учителят е планирал използване на дигитални технологии, ще има възможност да го направи чрез нов вид компютър, проектиран за по-бърза и лесна работа. Училището вече разполага с 30 Chromebook устройства с лицензи за управление за учителя и всеки ученик в класната стая. Те ще се ползват не само по учебни предмети от областта на STEAM дисциплините – природни науки, технологии, математика. Средствата за закупуването на една част от устройствата са осигурени от ученическата иниициатива „С духа на Коледа да

Continue reading