ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ. ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ….

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Каним Ви да присъствате на родителски срещи, които ще се проведат в класните стаи на съответните паралелки, на следните дати: 21.01.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа за начален етап, I – IV клас 22.01.2020 г. /сряда/ от 18:00 часа за прогимназиален етап, V – VII клас Дневен ред: Дейности за изпълнение на Стратегията за възпитателна работа в образователните институции: изграждане на партньорство с родителите – подписване на споразумение за партньорство, сътрудничество, взаимодействие и споделена отговорност в процеса на  обучение, възпитание и социализация на ученика. 2. Обратна връзка за резултатите на учениците, възможности за развитие и мерки за повишаване

Continue reading