ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Дни на отворените врати в ОУ „Димитър Талев“

„ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“  ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОУ „Димитър Талев“ ще посрещне родители на бъдещи първокласници през „Дни на отворените врати“. През трите дни 22.04 – 24.04.2019 г. класните стаи на учениците от първи клас  ще бъдат отворени за заинтересованите родители.  Иновативни методи на преподаване и организация на учебната среда ще бъдат представени на родителите в учебни часове по български език и литература, математика, технологии и предприемачество.  Организацията през тези три дни дава възможност на родителите да присъстват и в дейности от целодневната организация на учебния ден: самоподготовка, организиран отдих и спорт, занимания по интереси. В

Continue reading

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В раздел „Прием“ е публикувана информация, относно приема на ученици в първи клас за учебна 2019/2020 година. Тук можете да се запознаете със заповедта на директора за утвърждаване на училищен план-прием за 2019/2020 година: Заповед на директора за утвърждаване на план-прием 2019-2020

Continue reading

Съвместни дейности с родители/ Училище за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Продължаваме инициативата „Училище за родители“. Този път темата е „Любовта на майката – от безусловна до обсебваща“. В публикуваната форма за регистрация е необходимо да заявите желанието си за участие. Форматът ще се проведе при регистрирани не по-малко от 15 участници. Дата за провеждане: 28 март  от 18:30 часа. Можете да се регистрирате като отворите линка на началната страница на сайта или като „кликнете“ върху картинката по-долу.   Срокът за регистрация е до 26.03.2019 г.    

Continue reading

Националния кръг на Longman Competition

Трима ученици от ОУ „Димитър Талев“ бяха класирани за националния кръг на Longman Competition, който се проведе на 16.03.2019 г. Това са Лилия Атанасова от пети клас, Лиляна Русева от шести клас и Теодор Василев от седми клас. Те са постигнали най-висок резултат за съответната възрастова група от общо 34 явили се ученици на първи кръг на състезанието.

Continue reading

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Причината да напиша това обръщение е да Ви заявя: САМО ЗАЕДНО ЩЕ НАПРАВИМ УЧЕНИЦИТЕ УСПЕШНИ И ДОБРИ ХОРА! Ако детето Ви нарушава правилата в училище като не зачита личността на своите съученици, присвоява чужди вещи, не е подготвено за час, идва на училище без униформа, замърсява училището, руши материалната база, пречи на учебния процес и не изпълнява указанията на учителите, това означава едно: налице е недисциплиниран поведенчески модел. Децата подражават на ролевия модел, който наблюдават. Учителите на ОУ „Димитър Талев“ не преподават учебни предмети, чрез които да конструират такова поведение. Училището не разполага с ефективни санкции за коригиране

Continue reading

ОУ „Димитър Талев“ с грамота за Иновативно училище на Уча.се в България

Нашето училище е модел на образователна институция, чрез която учениците подобряват образователните си резултати чрез уроци на разбираем и лесен език. С помощта на Уча.се се създава свобода при прилагането на съвременни иновативни методи за преподаване на учебното съдържание. Учa.сe предоставя уникален код за достъп на нашите ученици, който им позволява да си удължат абонамента с един месец. Кодът ще бъде предоставен от класните ръководители.

Continue reading