ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Провеждане на олимпиада по български език и литература и математка

Провеждането на областния кръг на олимпиадата по български език и литература на 03.02.2019 г. от 09,00 часа. Център за 5., 6., 7., 11. и 12. клас е ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Учениците трябва да се явят в съответния център за провеждане в интервала 08,30 – 08,45 часа с документ за самоличност или ученическа карта. Участниците от 7. клас могат да ползват собствени текстове на изучаваните в съответния клас произведения, по които трябва да пишат в изпитния вариант. Родителите на всички класирани ученици трябва да попълнят декларации за съгласие/несъгласие относно публикуването на резултатите. Провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика

Continue reading

ОЩЕ ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ДО 01.02.2019 г. (включително)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Грипната ваканция се удължава до 01.02.2019 г. (включително) по предписание с Изх. № 30-5/ 25.01.2019 г. на д-р Ваня Манчева, директор на РЗИ, гр. Пловдив и на основание чл. 105, ал. 5 от ЗПУО. Следете сайта за информация относно учебния ден 4.02.2019 г.,  тъй като се очаква и той да е неучебен със заповед на кмета на общината. Всички планирани олимпиади и състезания се отменят.

Continue reading

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.  Олимпиадата „Знам и мога“ ще се проведе по график  на 26.01.2019 г. от 9.00 часа. Учениците следва в 8.45 ч. да се явят в училище..

Continue reading