ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Участие в националната програма „По-здрави деца“ на NESTLE

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с участието на ОУ „Димитър Талев“ в националната програма „По-здрави деца“ през учебната 2018-2019 г., която се осъществява на територията на Република България, Ви информирам, че учениците от I и II клас ще бъдат включени за участие в програмата. За целта Вие ще получите декларация за участие на Вашето дете, която трябва попълните и да върнете на класния ръководител. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА НП „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“ Програмата е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле

Continue reading