ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че предстои провеждането на първата за учебната 2018/ 2019 година родителска среща за всички класове и паралелки. Дните са както следва: 11 септември 2018 г. /вторник/ за родители на ученици от I, II, III и IV клас. 12 септември 2018 г. /сряда/ за родители на ученици от V, VI, VII клас. Началният час и за двата дни е 18.00 часа. Мястото на провеждане е в класната стая на паралелката. Ще бъдете насочени от охранителя. Моля имайте предвид, че ще получите учебниците на родителската среща, за да имате възможност да ги подвържите навреме. Ще се запознаете с

Continue reading