ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Информация за резултатите от обработката на подадените документи за свободни работни места

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Протоколът на комисията и приложенията към него са публикувани в сайта в раздел „Свободни работни места“ – прозореца вляво на началната страница.

Continue reading

ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, С решение № 472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет, ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив е включено в Списъка на иновативните училища на Република България за учебната 2018/ 2019 г. „С иновации за ефективно образование към успешни личности“ Иновативният елемент по отношения на организацията на учебния процес (провеждане на два последователни учебни часа по учебните предмети български език и литература, английски език и математика за учениците в пети клас) е свързан с иновация в структурата на урока и методите на преподаване. Редуването на учебни часове по седмично разписание с дейности по самоподготовка за учениците в първи клас

Continue reading

Сформиране на паралелки за I клас

Уважеми родители, Списъчният състав на паралелките в първи клас и класното им ръководство ще бъдат обявени на сайта ни, както бяхте информирани по време на записването. Проверявайте не по-рано от 30 юли 2018 г.  в раздел „Новини“ и раздел „Прием“.

Continue reading