ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, IV КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 29 май 2018 г. (вторник) от 18.00 часа в класните стаи на IV- те класове ще се проведе родителска среща за родители на четвъртокласници през учебната 2017/ 2018 г. Дневният ред е: Представяне на учебния план за пети клас. Заявления за избираеми и факултативни учебни предмети във връзка с изготвяне на учебния план на паралелките от V клас за учебната 2018/ 2019 г.

Continue reading

Важно за родители на седмокласници

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Както съобщих на родителската среща, проведена на 03.05.2018 г.,  в сайта ще публикуваме задавани от Вас въпроси и техните отговори. Мястото, където може да ги прочетете,  е в главно меню „Организация“, подменю „НВО“ (последното най-долу). С цел да Ви бъдем максимално полезни, ще актуализираме информацията през периода на цялата кампания по приема.  

Continue reading

СЕДМИЦА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ‘2018 В ПЛОВДИВ

Стартира шестото издание на Седмица на благотворителността ‘2018 l в град Пловдив. Седмицата е благотворителна инициатива, чиято цел е набиране на средства за подпомагането на различни обществено значими каузи. До момента са проведени пет издания на Седмица на благотворителността в град Пловдив, включващи близо 50 мероприятия и инициативи. Първото издание през 213 г. бе организирано и реализирано от Община Пловдив, дирекция „Спорт и младежки дейности“, съвместно с неправителствени и младежки организации, сред които фондация „Лале“, Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), Зонта клуб, Фондация работилница за граждански инициативи (ФРГИ), верига радиа от групата на „Къмюникорп Груп“, фирми, медии и граждани.

Continue reading

Предстоящи дейности във връзка с приема на ученици в VIII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с предстоящия прием на ученици в VIII клас в неспециализирани училища по държавен план-прием за учебната 2018/ 2019 година ще бъдат проведени следните дейности: Родителска среща с родители на седмокласници за информиране и консултиране по предстоящите дейности по приема – 03.05.2018 г.  в ОУ „Димитър Талев“, начален час 18.00 часа, регистрация на родителите от 17.45 часа във фоайето на училището „Изложение на средното образование за кариерно развитие“ – 09.05.2018 г., начален час 14.00 часа, място на провеждане: трети етаж, ОУ „Димитър Талев“ В ЦПЛР, бул. „Шести септември“ № 193, гр. Пловдив, в дните 10 и 11

Continue reading