ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Родителски срещи: старт на първи учебен срок за 2017/2018 учебна година в ОУ“Димитър Талев“

Уважаеми родители, Предстоящите родителски срещи с цел запознаване с Правилника за дейността на училището, преподавателски екип на съответната паралелка, пропускателния режим в училище, учебен план на паралелката и др.  организационни въпроси, ще се проведат при следния график : 3. 10. 2017 г. ( вторник) с начало 18.00 часа – II и V клас 4.10.2017 г. (сряда) с начало 18.00 часа – III и VI клас 5.10.2017 г. (четвъртък) с начало 18.00 часа – IV и VII клас 10.10. 2017 г. (вторник) с начало 18.00 часа – I клас

Continue reading