ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2021/ 2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Стартът на кампанията за прием на първокласници е 11 май 2021 г. Подробна информация може да прочетете в раздел прием. С цел да направите спокоен, информиран и мотивиран избор, подготвихме видео прeдставяне на бъдещите класни ръководители. От общо шестте паралелки, една ще е стандартна, а в останалите пет учениците ще се обучават при смесен блок на организация на учебния ден. Представяне на професионалния профил на класните ръководители.

Continue reading

19- 23 АПРИЛ, СЕДМИЦА ЗА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание Заповед № РД-09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и съгласно решение № 3 на Педагогическия съвет, Протокол № 6/ 26.11.2020 г. и Заповед № РД-10-1033/ 15.04.2021 г. на директора на ОУ „Димитър Талев“ , в предстоящата седмица 19-23 април 2021 г. ще бъде седмица за подкрепа на учениците, изразяваща се в: уроци за приложение на знания и упражнения, проектно-базирано обучение, творчески дейности и екипни проекти, както и дейности от занимания по интереси за преодоляване на пропуски от обучението на учениците. Учениците от 1. до 4. клас нямат промяна в дневно и седмично разписание.

Continue reading

УЧЕБЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 7. КЛАС В ПЕРИОДА от 12 април до 30 април 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Със заповед на министъра на здравеопазването, считано от 12 април 2021 година всички ученици от 1. до 4. клас ще се обучават присъствено в училище.  1/ от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците и от 7. клас, учениците от 5. и 6. клас се обучават в електронна среда от разстояние;  2/ от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5. клас, а учениците от 6. и 7. клас в ОЕСР.  3/ от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – в електронна среда се обучават учениците от 6. клас Ще се извършва

Continue reading

Срещи с родителите на ученици от I – VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В изпълнение на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“,ще се проведат онлайн срещи на родителите с учителите.13 ЯНУАРИ 2021 г. (сряда) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на I, II,III,IV класове.На 14 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на V, VI, VII класове.Ще получите обратна връзка за резултатите от обучението и възможностите за развитие на учениците във връзка с приключване на първи учебен срок за учебната 2020/ 2021 година.

Continue reading

НАГРАЖДАВАНЕ ТРАДИЦИОННИ КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

НАГРАДИ 1 място: ваучер 50 лв. 2 място: ваучер 30 лв. 3 място: ваучер 20 лв ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:  КАКВО Е ЗА МЕН КОЛЕДА? 1 място: Мари Жиговечка, 6.б клас 2 място: Никол Шопова, 4.в клас 3 място: Васил Мадански, 3. г клас ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА…1 място: Елица Стоицева, 4.д клас 2 място: Радина Неделчева, 1.б клас 3 място: Елина Арнаудова, 2. д клас ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДА В ИЗКУСТВОТО 1 място: Петя Полянова, 6.д клас 2 място: Робин Спасов, 3.б клас 3 място: Стелиян Иванов, 2. д клас

Continue reading

Учебен процес 04.01-31.01.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че учебният процес за периода 04.01 – 31.01.2021 г. ще се реализира при следната организация: 1. За учениците от I – IV клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез присъствено обучение по утвърденото седмично и дневно разписание. 2. За учениците от V – VII клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез обучение в електронна среда от разстояние. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ПРОМЕНИ НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ НАЦИОНАЛНО НИВО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ СВОЕВРЕМЕННО! 3. Относно обезпечаване на учебния процес откъм електронни устройства за учениците, Ви информираме, че на 04.01.2021 г. класните ръководители

Continue reading

Отново обучение в електронна среда за учениците от 5. до 7. клас

С решение от днес на областния кризесен щаб Пловдив, учениците от 5. до 7. клас на територията на област Пловдив ще се обучават в електронна среда в следващите две седмици. 24.11.2020 г. до 4.12.2020 г. Мотивите са усложнена епидемиологична обстановка в областта.

Continue reading

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В понеделник, 16.11.2020 г., всички ученици от 1 до 4 клас /включително/ са в присъствено обучение съгласно утвърдено и публикувано седмично разписание и дневно разписание. Към момента има общо 7 ученици от четвърти клас на обучение в електронна среда по желание на родителите и не намираме необходимост да стартираме проучване с анкета за Вашите нагласи. Отново Ви призоваваме да не предприемате действия за обучение в електронна среда, ако не са налице здравословни причини, касаещи здравето на детето Ви. Учениците от 5 до 7 клас /включително/ продължават да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември включително.

Continue reading