ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Причината да напиша това обръщение е да Ви заявя: САМО ЗАЕДНО ЩЕ НАПРАВИМ УЧЕНИЦИТЕ УСПЕШНИ И ДОБРИ ХОРА! Ако детето Ви нарушава правилата в училище като не зачита личността на своите съученици, присвоява чужди вещи, не е подготвено за час, идва на училище без униформа, замърсява училището, руши материалната база, пречи на учебния процес и не изпълнява указанията на учителите, това означава едно: налице е недисциплиниран поведенчески модел. Децата подражават на ролевия модел, който наблюдават. Учителите на ОУ „Димитър Талев“ не преподават учебни предмети, чрез които да конструират такова поведение. Училището не разполага с ефективни санкции за коригиране

Continue reading

ОУ „Димитър Талев“ с грамота за Иновативно училище на Уча.се в България

Нашето училище е модел на образователна институция, чрез която учениците подобряват образователните си резултати чрез уроци на разбираем и лесен език. С помощта на Уча.се се създава свобода при прилагането на съвременни иновативни методи за преподаване на учебното съдържание. Учa.сe предоставя уникален код за достъп на нашите ученици, който им позволява да си удължат абонамента с един месец. Кодът ще бъде предоставен от класните ръководители.

Continue reading

Заповед на директора за определяне на дневно разписание за 17.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с публикуваната заповед на директора за сведение и изпълнение. Заповед регулярни срещи  

Continue reading

06.02.2019 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Грипната ваканция се удължава до 04.02.2019 г. (включително) по предписание с Изх. №11-6/01.02.2019 г. на д-р Ваня Манчева, директор на РЗИ, гр. Пловдив и на основание чл. 105, ал. 5 от ЗПУО. Денят 05.02.2019 г. е неучебен – междусрочна ваканция /съгласно заповед на министъра на образованието и науката/ Учениците са на училище на 06.02.2019 г. с ново седмично разписание за втори учебен срок, публикувано в сайта в раздел „Организация“ – „Графици“ – „Седмично разписание“  

Continue reading

Провеждане на олимпиада по български език и литература и математка

Провеждането на областния кръг на олимпиадата по български език и литература на 03.02.2019 г. от 09,00 часа. Център за 5., 6., 7., 11. и 12. клас е ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Учениците трябва да се явят в съответния център за провеждане в интервала 08,30 – 08,45 часа с документ за самоличност или ученическа карта. Участниците от 7. клас могат да ползват собствени текстове на изучаваните в съответния клас произведения, по които трябва да пишат в изпитния вариант. Родителите на всички класирани ученици трябва да попълнят декларации за съгласие/несъгласие относно публикуването на резултатите. Провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика

Continue reading

ОЩЕ ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ДО 01.02.2019 г. (включително)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Грипната ваканция се удължава до 01.02.2019 г. (включително) по предписание с Изх. № 30-5/ 25.01.2019 г. на д-р Ваня Манчева, директор на РЗИ, гр. Пловдив и на основание чл. 105, ал. 5 от ЗПУО. Следете сайта за информация относно учебния ден 4.02.2019 г.,  тъй като се очаква и той да е неучебен със заповед на кмета на общината. Всички планирани олимпиади и състезания се отменят.

Continue reading

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.  Олимпиадата „Знам и мога“ ще се проведе по график  на 26.01.2019 г. от 9.00 часа. Учениците следва в 8.45 ч. да се явят в училище..

Continue reading

3 и 4 януари неучебни дни. Ваканция до 6 януари включително.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Коледната ваканция се удължава със Заповед на кмета на Община Пловдив. № 18 ОА 3016/ 28.12.2018 г. Дните 3 и 4 януари са неучебни. Първият учебен ден е 7 януари 2019 г.

Continue reading

7 580 лв. от коледните благотворителни инициативи

Подобрихме рекорда на събраната сума на коледния благотворителен базар-изложение, проведен на 21.12.2018 г. в ОУ „Димитър Талев“. С удовлетворение и гордост съобщаваме, че учениците от начален етап на обучение събраха сумата от 5 024 лв., която дариха на Национален център за рехабилитация и лечение на деца с онкологични заболявания. Учениците от прогимназиален етап на обучение събраха средства в подкрепа на лечението на своя съученичка Ива Грамадерева. Дарените средства са на стойност 2 560 лв. за извършване на операция. Изказваме благодарност на всички родители, които ни подкрепиха в реализирането на благородните ни каузи – „Да дарим живот!“. Ден преди Коледните празници на улица Етна в

Continue reading

Коледна ваканция

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Коледната ваканция започва на 22. декември 2018 година. Първият учебен ден за новата 2019 година е 3. януари 2019 година от 8:00 часа. Домашните работи по време на ваканцията са забранени. Ваканциите са за почивка и за четене на книги в уютните и празнично украсени домове. СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Съветваме Ви да си научите уроците за 3 януари 2018 г. в дните 29 и 30 декемви 2018 г. Желаем Ви весели празници и сбъднати желания. Бъдете добри хора!  

Continue reading