ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНИТЕ ДНИ, НВО И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, След  обявените решения на МОН В дните 20 май и 22 май  2020 г., 9 юни и 11 юни 2020 г.  ще тече учебен процес в електронна среда. НВО за IV клас няма да се провежда.  Дните 27 и 28 май ще тече нормален учебен процес в електронна среда. Новите дати за НВО VII клас: 15 юни  БЕЛ; 17 юни МАТ. Изпит по чужд език няма да се провежда. Учебната година няма да бъде удължавана. Учениците ще завършат класа в електронна среда. Край на втория срок за I – III клас – 29 май 2020 г. Край на

Continue reading

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Тази година отваряме вратите на училището виртуално!Чрез галерията от снимки и видеоклипа можете да се разходите в  корпуса за първи клас, който е с ограничен  достъп само за първокласници. Виртуална разходка по всяко време Представяме Ви професионален профил на класните ръководители.Следете на сайта за датата и часа на провеждане на онлайн връзка с ръководството и  учителите за повече информация.Ще бъде публикуван линк за регистрация и предварително задаване на Вашите въпроси.

Continue reading

Отлагане от задължително обучение в първи класа за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители, В раздел „Прием “ – Първи клас на сайта ни има публикувана информация за процедурата по отлагане от задължително обучение в първи клас.

Continue reading

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И НАСОКИ : ПЛАН-ПРИЕМ VIII КЛАС НА СЛЕДНИЯ ЛИНК Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства https://ruobg.com/news/read/id/1725

Continue reading

Информация за дните 13.04.2020 г. – 20.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Ваканцията на учениците е в дните 17 -20 април, включително. За дните 13-16 април няма да се провежда дистанционно обучение по седмично разписание. Във виртуалните класни стаи  по учебни предмети са публикувани задания за самостоятелно изпълнение от учениците. Занимания по проекти, допълнително консултиране на ученици с обучителни затруднения, кариерно развитие ще се провеждат в дните 13 – 16 април в електронна среда  само с определени ученици, които са  осведомени предварително. Екипът на ОУ „Димитър Талев“ Ви пожелава светли  великденски празници и Ви призовава:  ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Continue reading

АКТУАЛНО:Дневно разписание на учениците от I-VII клас за периода 30.03.2020 г. – 12.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Моля запознайте с актуализираното дневно разписание на паралелките в прикачения файл:

Continue reading

Дистанционната форма на обучение продължава до 12.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Извънредното положение и ограничителните мерки продължават до 12 април 2020 г. Продължаваме да прилагаме електронно обучение в домашни условия. Отново Ви напомняме и молим да попълните Анкета за обратна връзка, публикувана в сайта ни. Бъдете здрави!

Continue reading

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Моля попълнете публикуваната анкета в меню „АНКЕТИ“ относно виждането Ви по организацията и ефективността на дистанционното обучение. Вашето мнение е от изключителна важност за нас и цели подобряване начина ни на работа за качествено и достъпно обучение за високи резултати.

Continue reading

За приема в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всичко за приема в първи клас ще прочетете в меню ПРИЕМ, I клас. Следете сайта ни за актуална информация и новини по дейностите на приема. Очаквайте график за Отворените врати, когато ще имате възможност да се запознаете с организацията на учебния процес, материалната база и преподавателския екип.

Continue reading