ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ОТНОСНО: Информация от РЦПППО – Пловдив

Уважаеми родители и колеги,във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени

Continue reading

До родителите

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности

Continue reading

Обръщение на директора относно извънредните обстоятелства и организация на учебния процес

Обръщение на директора на ОУ „Димитър Талев“ към учениците и техните родители СКЪПИ УЧЕНИЦИ И УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, Цялото човечество преживява дни на изпитание на човешката воля, дисциплина и разум, както и на силата на човешкия дух за съпричастност, подкрепа и заедност за преодоляване на настъпилото извънредно положение. Ето Ви случай, който безспорно доказва, че здравето е най-голямото богатство и че макар и с невидими за човешкото око размери, коронавирус COVID-19 може да доведе до пандемия и извънредно положение почти в целия свят. Уверихте се в силата на науката и в това, колко ни

Continue reading

Относно достъп до училище до 29.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ,  Със заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването  са преустановени учебните занятия  на територията на Република България до 29.03.2020 г. ОУ „Димитър Талев“ ще осъществява дистанционна форма на обучение. Достъпът на родители и други външни лица в училище е забранен! При необходимост от административна услуга, ползвайте електронната поща primary.school@ou-dtalev.info   или формата за контакт на сайта на училището. Вижте контакти на http://ou-dtalev.info/ тел. 032 692034 и 032 692388

Continue reading

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РУО ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА- COVID-19

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България, свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти: Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна

Continue reading

12 и 13 март 2020 г. неучебни дни

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Поради завишена заболяемост от ОРЗ, със заповед на директора на РЗИ се удължава срокът на преустановяване на  учебните занятия на територията на Пловдив област до 13.03.2020 г./ петък (включително).

Continue reading

Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19 /за родители и ученици

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Призоваваме ви стриктно да  прилагате предпазни мерки във връзка със ситуацията с новия грипен вирус  COVID-19! 1. Ограничете до  ситуация на изключителна необходимост излизането от дома Ви на Вашето дете. 2. Честото и внимателно измиване на ръцете със сапун и вода е от изключителна важност. При липса на условия за миене може да се използват влажни хигиенни кърпички за ръце, както и дезинфектанти за ръце на алкохолна основа. 3. Не допускайте контакти с болни хора. 4.  Със заповед на директора на училището до второ нареждане  са отменени всички планирани събития включително екскурзии, посещения, зелени училища, състезания, спортни

Continue reading

НЕУЧЕБНИ ДНИ ОТ 6 МАРТ ДО 11 МАРТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Със заповед на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на цялата страна за периода от 6 до 11 март, включително Дните от 6 до 11 март са неучебни. Призоваваме Ви стриктно да прилагате противоепидемични мерки.

Continue reading

Инициативата „Писмо в пощенски плик“

Целта на инициативата е да подобри и усъвършенства писмената дейност при учениците от начален етап, както и да подкрепи овладяването на съвременния български правопис и насърчаването на правописната грамотност. насочена и към формиране и усъвършенстване на социалните компетентности на учениците: повишаване на мотивацията за формиране на нови интереси, насърчаване на умения за изграждане на нови контакти, умения за ползване на обществени социални услуги. Писането е една от формите на съзнателната речева дейност в основата на която лежат сложни мисловни процеси.  С популяризирането на инициативата се надяваме повече хора да започнат да обръщат внимание на това, че е нужно да пазим

Continue reading

Усмихнат час за приказки, запомнящ се, интересен и неповторим! Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави.

През месец февруари ученици от IVв клас с класен ръководител АнелияКонстантинова, четоха приказки на деца от детските градини „Здравец“ и „Валентина“. Пред децата от предучилищните групи в детска градина „Валентина“ ученицитевлезнаха в ролята на последователи на Васил Левски и прочетоха кратки истории заживота и делото на Апостола. Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави. Като посланици на добрите думи и дела, в седмицата посветена под надслов „Не на насилието“, учениците посетиха детска градина „Здравец“. Пред децата от предучилищната група те прочетоха приказката

Continue reading