IV клас

Седмично разписание на IV клас за I срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание на IV a клас за I срок на учебната 2021/2022 година

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1.български език и литератураматематикабългарски език и литератураматематикакомпютърно моделиране
2.български език и литературачовекът и обществотобългарски език и литературачовекът и природатаанглийски език
3.математикабългарски език и литератураматематикамузикабългарски език и литература – ИУЧ
4.човекът и природатабългарски език и литературафизическо възпитание и спортбългарски език и литератураизобразително изкуство
5.физическо възпитание и спорттехнологии и предприемачествоанглийски езиканглийски езикматематика – ИУЧ
6.час на класа  организиране и провеждане на учебен час по спортни дейностимузика математика – ИУЧ

Седмично разписание на IV б клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1.български език и литературабългарски език и литератураматематикаматематикачовекът и природата
2.български език и литературачовекът и обществоточовекът и природатаматематика – ИУЧбългарски език и литература – ИУЧ
3.физическо възпитание и спортматематикаизобразително изкуствоанглийски езикматематика
4.английски езикмузикабългарски език и литературафизическо възпитание и спортматематика – ИУЧ
5.технологии и предприемачествокомпютърно моделиранебългарски език и литературабългарски език и литератураанглийски език
6.час на класа   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейностибългарски език и литературамузика

Седмично разписание на IV в клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литератураанглийски езикматематика
2.български език и литературабългарски език и литературабългарски език и литератураматематикаматематика – ИУЧ
3.технологии и предприемачествофизическо възпитание и спортанглийски езикмузикачовекът и природата
4.математикачовекът и обществотоматематикабългарски език и литератураизобразително изкуство
5.човекът и природатамузикафизическо възпитание и спортбългарски език и литература – ИУЧизобразително изкуство
6.час на класа  компютърно моделиранеорганизиране и провеждане на учебен час по спортни дейностианглийски език

Седмично разписание на IV г клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1.математикабългарски език и литературабългарски език и литератураматематикаматематика
2.човекът и природатабългарски език и литературабългарски език и литератураанглийски езикматематика – ИУЧ
3.технологии и предприемачествочовекът и обществотофизическо възпитание и спортфизическо възпитание и спортбългарски език и литература – ИУЧ
4.български език и литератураанглийски езиккомпютърно моделиранебългарски език и литературачовекът и природата
5.български език и литератураматематикаизобразително изкуствобългарски език и литература – ИУЧмузика
6.час на класа  музикаанглийски език организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности

Седмично разписание на IV д клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1.български език и литературачовекът и обществотобългарски език и литературабългарски език и литератураматематика – ИУЧ
2.български език и литератураматематикабългарски език и литературафизическо възпитание и спортбългарски език и литература – ИУЧ
3.математикабългарски език и литературачовекът и природатаматематикабългарски език и литература – ИУЧ
4.технологии и предприемачествобългарски език и литератураматематикаизобразително изкуствофизическо възпитание и спорт
5.компютърно моделиранемузикаанглийски езиканглийски езикчовекът и природата
6.час на класа  организиране и провеждане на учебен час по спортни дейностимузика английски език

Седмично разписание на IV е клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1.математикабългарски език и литератураматематикабългарски език и литературабългарски език и литература – ИУЧ
2.български език и литературабългарски език и литературакомпютърно моделиранебългарски език и литературабългарски език и литература – ИУЧ
3.български език и литературачовекът и обществотомузикаизобразително изкуствофизическо възпитание и спорт
4.технологии и предприемачествофизическо възпитание и спортбългарски език и литературачовекът и природатаматематика
5.английски езикматематикаанглийски езиканглийски езикматематика – ИУЧ
6.час на класа  музикаорганизиране и провеждане на учебен час по спортни дейности човекът и природата