Формуляри

Заявления за учебната 2020/2021 г. предоставени с google forms след проведена родителска среща:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 2020/ 2021 г.
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за Целодневна организация на учебния ден по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за избор на спортни дейности за учебната 2020/ 2021 г.

Образци на заявления от родителя на ученици със СОП