НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

ОУ “Димитър Талев”, гр. Пловдив е в “Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – Модул 1. Изкуства на Министерство на образованието и науката. 

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище.
Участниците в групите са разпределени в две възрастови групи:
− I възрастова група – I – IV клас
− II възрастова група – V – VII клас
Конкурсни направления и категории

  1. музикално изкуство:
    • вокални групи за изпълнение на:
    − забавна и естрадна песен – вокална група
    Програмата ще стартира дейността си от м. октомври.