ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

учебна 2022/2023 година

ОУ “Димитър Талев”, гр. Пловдив е в “Списък на общинските, държавните и частните училища, включени за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – Модул 1. Изкуства на Министерство на образованието и науката. 

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище.
Участниците в групите са разпределени в две възрастови групи:
− I възрастова група – I – IV клас
− II възрастова група – V – VII клас
Конкурсни направления и категории

  1. музикално изкуство:
    • вокални групи за изпълнение на:
    − забавна и естрадна песен – вокална група
    Програмата ще стартира дейността си от м. октомври.

учебна 2023/2024 година

Основно училище „Димитър Талев“ продължава дейностите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и през учебната 2023/2024 година, като добавя още две конкурсни направления:

Конкурсни направления и категории:

Модул 1. Изкуства

I. Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата

5.1. Сформиране на групи съобразно етапите на образование

Участниците в групите се разпределят в три възрастови групи:

I възрастова група – I – IV клас

II възрастова група – V – VII клас

III възрастова група – VIII – XII клас

5.2. Конкурсни направления и категории

1. музикално изкуство:

• вокални групи за изпълнение на:

– забавна и естрадна песен – вокална група

2. танцово изкуство:

• български народни танци.

4. изобразително изкуство, II възрастова група – V – VII клас:

• приложни изкуства

Модул 2. Спорт

I. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове

5.1. Сформиране на отбори по вид спорт

• футбол

5.2. Сформиране на отбори в четири възрастови групи за момичета/момчета и

девойки/юноши:

• I – IV клас – момичета, момчета; смесени отбори;

5.3. Брой ученици, включени в отбор:

• футбол – минимум 12 ученици и максимум 20 ученици

Към началото