Кариерно развитие

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Актуално

  • Тема на обучението

„ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИКТ“

  • Място на провеждане

обучение в присъствена среда – Велинград, България

  • Период на провеждане

09.12.2022 г. – 11.12.2022 г.

  • Начален и краен час

9:00 – 14:45 часа

  • Наименование на обучителната организация

„ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

40