ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Организация

Публикуваме заповед за организацията на учебния ден на 17.09.2018 г.

С публикуването на заповедта класните ръководители и всички учители се считат за информирани.   заповед намалени часове

Дневно разписание учебна 2018/2019

Пропускателен режим

Система за оценяване

ЦОУД