ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Организация

ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР – I-II клас иновативни

ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР – I-IV клас

ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР – V-VII клас

Система за оценяване. Качествени показатели I – III клас

Учебно и неучебно време

Седмично разписание

Дневно разписание

Графици

Пропускателен режим

Пропускателен режим при COVID – 19 за ученици

ЦОУД

СФО – изпитни сесии

НВО

ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР V, VI, VII КЛАС . В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА