ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Бит и занимания