ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

конкурс на тема „Вода за всички“

В навечерието на световния Ден на водата 22 март административната сграда  на район „Южен“ се изпълни с множество рисунки,  макети и плакати  с изобразени пречиствателни станции, водопади, водни каскади, езера и язовири, речни корита и други водни съоръжения, изработени от учениците на района. Всички тези изделия са направени от естествени материали, като миди, рапани, камъни и листа, както и изкуствени такива: хартия, пластмасови капачки, бутилки, стиропор, стъкло и др.

В обявения конкурс от кмета на район „Южен“ Борислав Инчев взеха участие близо 110 деца, от които бяха излъчени и победителите.

Наградени

Магдалена Пишанова I д
Дария Минкова II д
Божидара Войняговска III а
Мариела Мочукова III а
Анита Ангелова III е
Рая Абрашева V в
Моник Георгиева VII в
Атанас Георгиев VII в
Радомира Миткова VII в