ОУ "Димитър Талев" –    гр. Пловдив

V клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебна 2019/2020 година в ОУ „Димитър Талев“ е утвърден училищен план-прием за пет иновативни паралелки в V клас.

Четири от тях са сформирани с ученици, завършващи IV клас в ОУ „Димитър Талев“.

ОБЯВЯВАМЕ ПРИЕМ ЗА ЕДНА ПАРАЛЕЛКА /28 свободни места/ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА

ОУ „Димитър Талев“ е със статут „иновативно“ училище. В V клас се прилагат иновации в методите на преподаване и организацията на учебния процес.

В обявената за прием паралелка ще се изучават засилено, като разширена подготовка за надграждащо обучение, учебните предмети:

 • Английски език – 1,5 учебни часа седмично
 • Математика – 1 учебен час седмично

Срок за кандидатствате за прием в паралелката: 13.05.2019 г. до 28.06.2019 г. (вкл.)

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец, предоставен от училището

Забележка: В случай, че подадените заявления надвишават броя на свободните места, комисия, назначена от директора ще разработи критерии за класиране на кандидатите, като по-ранната датата на подаване на заявлението, няма да се счита за предимство.

Списъкът на приетите ученици ще бъде публикуван на сайта на училището в раздел „Прием“ на 08.07.2019 г.

Срок за записване на приетите ученици: 08.07.2019 г. до 12.07.2019 г. (вкл.)                                   

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване
 2. Декларация за ЛД
 3. Акт за раждане /копие и оригинал за сверяване/
 4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /копие и оригинал за сверяване/
 5. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.