ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

клуб “Опознавам моя роден град”

Месец февруари стартира клуб “Опознавам моя роден град” с учениците от 2.в клас и ръководител г-жа Мария Узунова.
Интересно е при нас:
– Търсим информация в глобалната мрежа
– Проучваме и събираме материали
– Изработваме изделия и макети
– Посещаваме музеи и забележителности
Ето и първото ни занятие “Моя роден град Пловдив – символи”