ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Занимания по интереси

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на
живот“, „Спорт“.

Групите за занимания по интереси, организирани към 16.10.2021 г. в ОУ „Димитър Талев“са както следва:

Група

Тематична област

Име и фамилия на ръководителя

Сформирана към

дата на приключване на заниманията

1.

Вокален клуб

“Димитър Талев”

Изкуства и култура

Десислава Веселинова, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

2.

ФК “Димитър Талев”

Спорт

Иван Йорджев, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

15.06.2022 г.

3.

Атлас на математиката

Математика

Иванка Василева, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

4. 

“Забавна математика”

Математика

Гергана Николова, пед. специалист от училището 

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

5.

Родолюбец

Гражданско образование

Марияна Ангелова-Острева, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

6.

Smart math

Дигитална креативност

Ангел Стоянов, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

7.

Клуб по математика

Математика

Стефка Гечева-Ламбрева, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

8.

Зелени алтернативи

Природни науки

Вера Шопова, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

9.

Английският език в света на изкуството

Гражданско образование

Гергана Петрова,  пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

10

Живеем здравословно

Екологично образование и здравословен начин на живот

Денислава Крайчева, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.

11

Обичам България

Гражданско образование

Стефка Бояджиева, пед. специалист от училището

11.10.2021 г.

29.05.2022 г.


 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА – занимания по интереси 2019_2020

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на
живот“, „Спорт“.

Групите за занимания по интереси, организирани към 14.10.2019 г. в ОУ „Димитър Талев“са както следва:

1.Компютърна графика

2. Опознавам моя роден град

3. Арт ателие

4. Аеробика – 2 групи

5. Футбол

6. Вокална група

7. STEM клуб математика – 2 групи

8. Волейбол

9. Аз и светът около мен

10. Аз говоря английски език

11. Аз обичам математиката

Клуб „Компютърна графика“ и „Опознавам моя град“
Пролет е!

НАЙ-ШАРЕНАТА И ПЪСТРА ЧАСТ ОТ ВЕЛИКДЕН 

С комплимент!

Празникът носи вълнуващи емоции и прекрасни моменти от това, че събира цялото семейство и го обединява с ритуалите свързани с този Велик ден.

Към началото