ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Занимания по интереси

„Арт ателие“

„Вокална група“

„Футбол’

„Литература и театър“

„Компютърна графика“

„STEM клуб математика“

„Опознай моя роден град“

„Шах“

„Аеробика“