ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН