Контролни и класни работи II учебен срок

График за провеждане на класни и контролни работи през II учебен срок на учебната 2021/2022 година