ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Контролни и класни работи

График за провеждане на класни и контролни работи през I учебен срок на учебната 2019/2020 година

Утвърдил: /п/ Заповед № РД-10-27/ 25.09.2019 г.

Учебеен предмет I a I б I в
X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II
Български език  и литература 7 26 4 7 26 4 7 26 4
Математика 21 2 21 21 2 21 21 2 21
Учебеен предмет I г I д I е
X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II
Български език  и литература 28 3 28 3 7 26 4
Математика 21 3 22 21 3 22 21 2 21
Учебеен предмет II a II б II в
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 26 16 26 14 26 15
Английски език 2 2 5
Математика 7 11 15 7 11 15 7 10 20
Околен свят 6 31 15 24 12 21
Учебеен предмет II г II д II е
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 26 16 26 14 27 16
Английски език 4 3 5
Математика 7 10 15 7 10 15 7 10 15
Околен свят 12 21 14 23 22 31
Учебеен предмет III a III б III в
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 26 13 26 15 28 15
Английски език 3 8 29 13 29 21
Математика 21 19 20 19 14 17
Човек и природа 25 20 18 22 24
Човек и общество 24 12 29 17 24 12
Учебеен предмет III г III д III е
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 2 15 4 15 26 13
Английски език 27 13 28 13 29 10
Математика 14 18 20 7 19 19
Човек и природа 22 24 25 20 21 9
Човек и общество 24 12 24 12 30 18
Учебеен предмет IV a IV б IV в
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 10 23 10 23 10 23
Английски език 13 30 4 30 4
Математика 21 16 21 16 21 16
Човек и природа 18 29 18 27 18 27
Човек и общество 30 30 31
Учебеен предмет IV г IV д IV е
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 10 23 10 23 10 23
Английски език 30 4 30 4 12
Математика 21 16 21 16 23 20
Човек и природа 18 27 18 24 17 28
Човек и общество 28 30 29
Учебеен предмет V a V б V в
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 19 17 13 27 18 15 20 19 16
Български език  и литература – ИУЧ 29 28
Английски език 6 11 23 4 9 28 5 10 24
Английски език – ИУЧ 21
Математика 23 8/ 20 24 9/ 22 22 7/20
Математика – ИУЧ 8 8
Информационни технологии 14 13 14
История и цивилизации 25 13 25 13 25 13
География и икономика 12 7 22 24 25 27
Човек и природа 31 5 11 6 31 5
Учебеен предмет V г V д
X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 20 18 13 19 17 14
Български език  и литература – ИУЧ 28
Английски език 7 12 17 4 9 22
Английски език – ИУЧ 15
Математика 23 8/ 21 25 10/ 23
Математика – ИУЧ 14 12
Информационни технологии 28 28
История и цивилизации 29 16 30 16
География и икономика 22 24 12 7
Човек и природа 31 2 31 2
Учебеен предмет VI a VI б VI в
X XI XII I X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 19 16 21 25 16 23 12 11

17

Български език  и литература – ИУЧ 23 27
Английски език 4 29 5 30 2 27
Английски език – ИУЧ 18
Математика 25 29 17 24 28 16 25 29 17
Математика – ИУЧ 8 13 7 12
Информационни технологии 5 4 6
История и цивилизации 12 9 18 17 14 13
География и икономика 7 19 30 11 6 18
Човек и природа 18 13 19 20 18 20
Учебеен предмет VI г VI д
X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 21 17 23 20 16 22
Български език  и литература – ИУЧ 24 21
Английски език 5 30 17 31
Английски език – ИУЧ
Математика 23 27 15 24 28 16
Математика – ИУЧ 4 9 5 10
Информационни технологии 3 2
История и цивилизации 13 9 15 10
География и икономика 5 13 31 12
Човек и природа 19 14 18 13
Учебеен предмет VII a VII б
X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 25 15 13 25 15 18
Български език  и литература – ИУЧ 4 22
Английски език 26 16 27 17
Математика 23 2 8 23 2 8
Математика – ИУЧ 17 23
Информационни технологии 17 15
История и цивилизации 28 29
География и икономика 6/ 20 17 21
Биеология и здравно образование 30 29
Химия и опазване на околната среда 24 27
Физика и астрономия 19 19
Учебеен предмет VII в VII г
X XI XII I X XI XII I
Български език  и литература 25 15 16 31 19 13
Български език  и литература – ИУЧ 6 7
Английски език 26 17 26 15
Математика 23 2 8 23 2 8
Математика – ИУЧ 20 24
Информационни технологии 19 17
История и цивилизации 27 28
География и икономика 13/ 27 6/ 20
Биеология и здравно образование 30 29
Химия и опазване на околната среда 30 29
Физика и астрономия 19 18