ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

програма Еразъм +

За първи път училище „Димитър Талев“ се присъедини към eTwinning – общност за училищата в Европа към програма Еразъм+ по проект Драма и Музика.