ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Групова работа в иновативна паралелка Iб клас