ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Приложение № 1 към Заповед № РД-10-1568/ 13.09.2022 г.

График входни равнища 2022/ 2023 учебна година

Учебен предметII аII бII вII гII дII е
Български език и литература27.0927.0927.0927.0927.0927.09
Математика04.1004.1004.1004.1004.1004.10
Родинознание28.0928.0928.0928.0928.0929.09
Учебен предметIII аIII бIII вIII гIII дIII е
Български език и литература05.1005.1005.1005.1005.1005.10
Английски език27.0927.0929.0929.0923.0928.09
Математика06.1006.1006.1006.1006.1006.10
Учебен предметIV аIV бIV вIV гIV дIV е
Български език и литература06.1005.1005.1005.1005.1006.10
Английски език27.0928.0929.0923.0926.0928.09
Математика05.1006.1006.1028.0906.1004.10
Компютърно моделиране23.0923.0921.0929.0923.0920.09
Човекът и обществото28.0926.09.27.0906.1027.0927.09
Човекът и природата19.0920.09.20.0920.0919.0923.09
Учебен предметV аV бV вV гV д
Български език и литература21.0928.0929.0923.0923.09
Английски език29.0929.0907.1005.1006.10
Математика28.09.04.1004.1029.0928.09
Компютърно моделиране и информационни технологии26.0926.0926.0926.0926.09
Човекът и природата27.0905.1027.0927.0927.09
Музика19.0920.0921.0921.0920.09
Технологии и предприемачество06.1027.0906.1030.0905.10
Изобразително изкуство23.0919.0928.0928.0921.09
Учебен предметVI аVI бVI вVI гVI д
Български език и литература30.0930.0904.1023.0926.09
Английски език10.1030.0905.1010.1030.09
Математика29.0928.0930.0928.0927.09
Компютърно моделиране и информационни технологии27.0927.0927.0927.0927.09
География и икономика04.1029.0926.0905.1023.09
История и цивилизации23.0923.0929.0929.0929.09
Човекът и природата26.0919.0923.0921.0928.09
Музика28.0926.0930.0926.0930.09
Технологии и предприемачество20.0921.0920.0904.1006.10
Изобразително изкуство21.0920.0928.0919.0920.09
Учебен предметVII аVII бVII вVII гVIIд
Български език и литература30.0929.0926.0928.0928.09
Английски език05.1004.1004.1005.1006.10
Математика26.0927.0930.0904.1030.09
Информационни технологии21.0928.0929.0930.0929.09
География и икономика20.0929.0919.0920.0920.09
История и цивилизации29.0923.0923.0929.0927.09
Музика23.0920.0921.0919.0929.09
Технологии и предприемачество10.1006.1007.1023.0905.10
Изобразително изкуство27.0920.0927.0927.0919.09
Към началото