ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

НВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В този раздел ще намерите отговори на въпроси, свързани с НВО и приема на ученици в VIII клас за учебната 2018/ 2019 година

ВЪПРОС № 1 Губят ли приетите ученици на първо класиране мястото си, ако решат да изчакат второто класиране?

ОТГОВОР: Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само,  ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

ВЪПРОС № 2 Заявлението за участие в трето класиране по електронен начин ли се подава или в училище-център?

ОТГОВОР: Вие избирате начина на подаване на заявление. Ако сте подали заявление за първо класиране електронно, то и за трето може да го подадете електронно, като пренаредите желанията си.

Повече информация вижте тук:

http://www.ruobg.com/news/read/id/1534