ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

НВО 2019/2020

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

 за 4 клас

Тестът по български език и литература включва диктовка и/или задача за създаване на кратък текст, текст за четене с разбиране и задачи към него – с избираем отговор и със свободен отговор.

Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

7 клас

Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на текст.

Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на текст.

За Ваше улеснение прилагам заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език.