ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Система за оценяване

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ

Оценяването на контролните работи е приравнено по точкова система за всеки етап на образование.

(1) Начален етап
 

20 т. – 19 т. Отличен /6.00/
18 т. – 15 т. Много добър /5.00/
14 т. – 12 т. Добър /4.00/
11 т. – 9 т. Среден /3.00/
8 т. – 0 т. Слаб /2.00/

 

(2) Прогимназиален етап
 

25 т. – 23 т. Отличен /6.00/
22 т. – 19 т. Много добър /5.00/
18 т. – 15 т. Добър /4.00/
14 т. – 11 т. Среден /3.00/
10 т. – 0 т. Слаб /2.00/

 

(3) По изключение и необходимост, съобразно спецификата на учебния предмет, преподавателят може да използва точкова система, различна от описаната в ал. 1 и ал. 2. Точковата система се прилага задължително в контролната работа.

Система от символи на качествени показатели I-III клас