Дневно разписание

Приложение № 1 към заповед № РД-10-1534/ 2.09.2021г.

 

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД Iе клас

самостоятелен блок/ стандартна

Първи 8:00 – 8:35  
Втори 8:45 – 9:20 
Голямо междучасие 9:20 – 9:50 * 30 мин.
Трети 9:50 – 10:25
Четвърти 10:35 – 11:10
Голямо междучасие 11:10 – 11:30 * 20 мин.
Пети 11:30 – 12:05
 
Занимание по интереси 11:30 – 12:05 /четвъртък/
Организиран отдих и физ. активност 1. 12:20 – 12:55 /п,в,с,п/

1. 12:15 – 12:50 /четвъртък/

Организиран отдих и физ. активност 2. 12:55 – 13:30 /п,в,с,п/

      

      2. 13:00 – 13:35 /четвъртък/

Самоподготовка 13:45 – 14:20 /п,в,с,п/

13:50 – 14:25 /четвъртък/

Самоподготовка 14:30 – 15:05 /п,в,с,п/

       14:35 – 15:10 /четвъртък/

Голямо междучасие 15:05 – 15:35 /п,в,с,п/

15:10 – 15:40 /четвъртък/

Занимание по интереси 15:35 – 16:10 /п,в,с,п/

15:40 – 16:15 /четвъртък/

Занимание по интереси 16:20 – 16:55 /п,в,с,п/

 

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД Iа, Iб, Iв , Iг, Iд клас

смесен блок/с прилагане на иновации

Първи 8:00 – 8:35
Втори 8:45 – 9:20
Голямо междучасие 9:20 – 9:50 * 30 мин.
Трети 9:50 – 10:25
Четвърти 10:35 – 11:10
Голямо междучасие 11:10 – 11:30 * 20 мин.
Пети 11:30 – 12:05
 
Занимание по интереси       11:30 – 12:05 /петък/
Организиран отдих и физ. активност     12:20 – 12:55/п,в,с,ч/

     12:15 – 12:50 /петък/

Организиран отдих и физ. активност   12:55 – 13:30 /п,в,с,ч/

   

    13:00 – 13:35 /петък/

Първи уч. час     13:45 – 14:20/п,в,с,ч/

    13:50 – 14:25 /петък/

Втори уч. час     14:30 – 15:05 /п,в,с,ч/

    14:35 – 15:10/петък/

Голямо междучасие   15:05 – 15:35 /п,в,с,ч/

   15:10 – 15:40 /петък/

Занимание по интереси   15:35 – 16:45 /п,в,с,ч/

  1. 15:40 – 16:15 /петък/

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД IIа, IIб, IIв,  IIг, IIд клас

смесен блок/с прилагане на иновации

Първи 8:00 – 8:35  
Втори 8:45 – 9:20 
Голямо междучасие 9:20 – 9:50 * 30 мин.
Трети 9:50 – 10:25
Четвърти 10:35 – 11:10
Голямо междучасие 11:10 – 11:30 * 20 мин.
Пети 11:30 – 12:05
 
Организиран отдих и физ. активност 12:20 – 12:55
Организиран отдих и физ. активност 12:55 – 13:30
Първи уч. час 13:45 – 14:20
Втори уч. час 14:30 – 15:05
Голямо междучасие 15:05 – 15:35 
Занимание по интереси 15:35 – 16:45

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД IIе клас

самостоятелен блок/ стандартна

Първи 8:00 – 8:35  
Втори 8:45 – 9:20 
Голямо междучасие 9:20 – 9:50 * 30 мин.
Трети 9:50 – 10:25
Четвърти 10:35 – 11:10
Голямо междучасие 11:10 – 11:30 * 20 мин.
Пети 11:30 – 12:05
 
Организиран отдих и физ. активност 12:20 – 12:55
Организиран отдих и физ. активност 12:55 – 13:30
Самоподготовка 13:45 – 14:20
Самоподготовка 14:30 – 15:05
Голямо междучасие 15:05 – 15:35 
Занимание по интереси 15:35 – 16:10
Занимание по интереси 16:20 – 16:55

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД III  и IV клас

 при 5 учебни часа самостоятелен блок

Първи 8:00 – 8:40
Втори 8:50 – 9:30
Голямо междучасие 9:30 – 10:00
Трети 10:00 – 10:40
Четвърти 10:50 – 11:30
Пети 11:40 – 12:20
   
 
Организиран отдих и физич. активност 12:30 – 13:10
Организиран отдих и физ. активност 13:10 – 13:50
Самоподготовка 14:00 – 14:30 /30 мин.
Самоподготовка 14:35 – 15:05/ 30 мин.
Самоподготовка 15:10 – 15:40/ 30 мин.
Голямо междучасие 15:40 – 16:00
Занимание по интереси /блок 16:00 – 17:20

 

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД III  и IV клас

при 6 учебни часа самостоятелен блок

Първи 8:00 – 8:40
Втори 8:50 – 9:30
Голямо междучасие 9:30 – 10:00
Трети 10:00 – 10:40
Четвърти 10:50 – 11:30
Пети 11:40 – 12:20
Шести 12:30 – 13:10
 
Организиран отдих и физич. активност 13:10 – 13:50
Голямо междучасие 13:50 – 14:10
Самоподготовка 14:10 – 14:40 /30 мин.
Самоподготовка 14:45 – 15:15/ 30 мин.
Самоподготовка 15:20 – 15:50/ 30 мин.
Голямо междучасие 15:50 – 16:10
Занимание по интереси  16:10 – 17:30

УЧЕБЕН ЧАС  V – VII клас
Първи 8:00 – 8:40
Втори 8:50 – 9:30
Трети 09:40 – 10:20
Голямо междучасие 10:20 – 10:50
Четвърти 10:50 – 11:30
Пети 11:40 – 12:20
Шести 12:30 – 13:10
Седми 13:20 – 14:00