ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Дневно разписание

Приложение № 1 към заповед № РД-10-1491/ 11.09.2019 г.

УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД

ИНОВАТИВНИ

А, Б, В клас                     II А, II Б  клас

Първи 8.00 – 8.35 
Втори 8.45 – 9.20
Голямо междучасие 9.20 – 9.50
Трети 9.50 – 10.25
Четвърти 10.35 – 11.10
Голямо междучасие 11.10 – 11.30
Пети 11.30 – 12.05
 
Организиран отдих и спорт 12.20 – 12.55
Организиран отдих и спорт 12.55 – 13.30
Първи уч. час 13.40 – 14.15
Втори уч. час 14.25 – 15.00
Голямо междучасие 15.00 – 15.30
Занимание по интереси/ блок 15.30 – 16.40
УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД  I Г, Д, Е клас                   

II В, II Г, II Д, II Е клас

Първи 8.00 – 8.35
Голямо междучасие 8.35 – 9.05
Втори 9.05 – 9.40
Трети 9.55 – 10.30
Четвърти 10.45 – 11.20
Пети 11.35 – 12.10
 
Организиран отдих и физ. активност 12.20 – 12.55
Организиран отдих и физ. Активност 12.55 – 13.30
Самоподготовка 13.40 – 14.15
Самоподготовка 14.25 – 15.00
Голямо междучасие 15.00– 15.30
Занимание по интереси 15.30 – 16.05
 Занимание по интереси 16.15 – 16.50
УЧЕБЕН ЧАС/ ДЕЙНОСТ ЦОУД III– IV  клас
Първи 8.00 – 8.40
Втори 8.50 – 9.30
Голямо междучасие 9.30 – 10.00
Трети 10.00 – 10.40
Четвърти 10.50 – 11.30
Пети 11.40 – 12.20
Шести 12.30 – 13.10
 
Организиран отдих и физич. активност 12.30 – 13.10
Организиран отдих и физ. активност 13.10 – 13.50
Самоподготовка 14.00 – 14.30 /30 мин.
Самоподготовка 14.35 – 15.05/ 30 мин.
Самоподготовка 15.10 – 15.40/ 30 мин.
Голямо междучасие 15.40 – 16.00
Занимание по интереси /блок 16.00 – 17.20
УЧЕБЕН ЧАС V – V II клас
Първи 8.00 – 8.40
Втори 8.50 – 9.30
Трети 09.40 – 10.20
Голямо междучасие 10.20 – 10.50
Четвърти 10.50 – 11.30
Пети 11.40 – 12.20
Шести 12.30 – 13.10
Седми 13.20 – 14.00