ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Учебно и неучебно време

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – 05.02.2020 г. вкл. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас

09.06.2020 г. –  БЕЛ
11.06.2020 г. –  математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII клас (18 учебни седмици)

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ. 105, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

(Със Заповед на директора  на училището № РД-10-1480/ 05.09.2019 г. и във връзка с решение № 5, протокол № 11/ 02.09.2019 г.  на педагогически съвет)

  • 20.12.2019 г. – Коледно изложение и благотворителен базар
  • 30.04.2020 г. – Патронен празник
  • 21.05.2020 г. – Спортен празник.