Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

2022/2023 учебна година

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
         
1 a Иновативна пралелка 0 21.09.2022
1 б Иновативна пралелка 0 21.09.2022
1 в Иновативна пралелка 0 21.09.2022
1 г Иновативна паралелка 0 21.09.2022
1 д Иновативна паралелка 0 21.09.2022
1 е Иновативна паралелка 0 21.09.2022
2 а Иновативна пралелка 2 21.09.2022
2 б Иновативна пралелка 3 21.09.2022
2 в Иновативна паралелка 2 21.09.2022
2 г Иновативна паралелка 2 21.09.2022
2 д Иновативна паралелка 3 21.09.2022
2 е Общообразователна 2 21.09.2022
3 а Общообразователна 5 21.09.2022
3 б Общообразователна 2 21.09.2022
3 в Общообразователна 4 21.09.2022
3 г Общообразователна 0 21.09.2022
3 д Общообразователна 3 21.09.2022
3 е Общообразователна 2 21.09.2022
4 а Общообразователна 1 21.09.2022
4 б Общообразователна 0 21.09.2022
4 в Общообразователна 1 21.09.2022
4 г Общообразователна 0 21.09.2022
4 д Общообразователна 0 21.09.2022
4 е Общообразователна 0 21.09.2022
5 а Общообразователна 2 21.09.2022
5 б Общообразователна 2 21.09.2022
5 в Общообразователна 4 21.09.2022
5 г Общообразователна 3 21.09.2022
5 д Общообразователна 2 21.09.2022
6 а Общообразователна 0 21.09.2022
6 б Общообразователна 3 21.09.2022
6 в Общообразователна 0 21.09.2022
6 г Общообразователна 0 21.09.2022
6 д Общообразователна 0 21.09.2022
7 а Общообразователна 4 21.09.2022
7 б Общообразователна 2 21.09.2022
7 в Общообразователна 1 21.09.2022
7 г Общообразователна 1 21.09.2022
7 д Общообразователна 3 21.09.2022