ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
1 a Иновативна пралелка 0 14.10.2019 г.
1 б Иновативна пралелка 0 14.10.2019 г.
1 в Иновативна пралелка 0 14.10.2019 г.
1 г Общообразователна 0 14.10.2019 г.
1 д Общообразователна 0 14.10.2019 г.
1 е Общообразователна 0 14.10.2019 г.
2 а Иновативна пралелка 2 14.10.2019 г.
2 б Иновативна пралелка 3 14.10.2019 г.
2 в Общообразователна 3 14.10.2019 г.
2 г Общообразователна 1 14.10.2019 г.
2 д Общообразователна 3 14.10.2019 г.
2 е Общообразователна 2 14.10.2019 г.
3 а Общообразователна 0 14.10.2019 г.
3 б Общообразователна 3 14.10.2019 г.
3 в Общообразователна 0 14.10.2019 г.
3 г Общообразователна 1 14.10.2019 г.
3 д Общообразователна 0 14.10.2019 г.
3 е Общообразователна 4 14.10.2019 г.
4 а Непрофилирана 1 14.10.2019 г.
4 б Непрофилирана 1 14.10.2019 г.
4 в Непрофилирана 1 14.10.2019 г.
4 г Непрофилирана 1 14.10.2019 г.
4 д Непрофилирана 1 14.10.2019 г.
4 е Общообразователна 1 14.10.2019 г.
5 а Общообразователна 3 14.10.2019 г.
5 б Общообразователна 2 14.10.2019 г.
5 в Общообразователна 4 14.10.2019 г.
5 г Общообразователна 5 14.10.2019 г.
5 д Общообразователна 2 14.10.2019 г.
6 а Общообразователна 0 14.10.2019 г.
6 б Общообразователна 0 14.10.2019 г.
6 в Общообразователна 2 14.10.2019 г.
6 г Общообразователна 4 14.10.2019 г.
6 д Общообразователна 2 14.10.2019 г.
7 а Общообразователна 1 14.10.2019 г.
7 б Общообразователна 1 14.10.2019 г.
7 в Общообразователна 1 14.10.2019 г.
7 г Общообразователна 1 14.10.2019 г.