ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

2020/2021 учебна година

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
         
1 a Иновативна пралелка 0 09.09.2020 г.
1 б Иновативна пралелка 0 09.09.2020 г.
1 в Иновативна пралелка 0 09.09.2020 г.
1 г Иновативна паралелка 0 09.09.2020 г.
1 д Общообразователна 0 09.09.2020 г.
1 е Общообразователна 0 09.09.2020 г.
2 а Иновативна пралелка 2 09.09.2020 г.
2 б Иновативна пралелка 1 09.09.2020 г.
2 в Иновативна паралелка 2 09.09.2020 г.
2 г Общообразователна 1 12.02.2021 г.
2 д Общообразователна 1 16.09.2020 г.
2 е Общообразователна 2 27.10.2020 г.
3 а Общообразователна 2 09.09.2020 г.
3 б Общообразователна 1 09.09.2020 г.
3 в Общообразователна 2 27.10.2020 г.
3 г Общообразователна 0 09.09.2020 г.
3 д Общообразователна 3 13.10.2020 г.
3 е Общообразователна 3 09.09.2020 г.
4 а Общообразователна 0 09.09.2020 г.
4 б Общообразователна 4 27.10.2020 г.
4 в Общообразователна 3 09.09.2020 г.
4 г Общообразователна 1 09.09.2020 г.
4 д Общообразователна 1 09.09.2020 г.
4 е Общообразователна 4 05.01.2021 г.
5 а Общообразователна 2 27.10.2020 г.
5 б Общообразователна 2 09.09.2020 г.
5 в Общообразователна 1 27.10.2020 г.
5 г Общообразователна 1 27.10.2020 г.
5 д Общообразователна 2 15.12.2020 г.
6 а Общообразователна 3 09.09.2020 г.
6 б Общообразователна 0 09.09.2020 г.
6 в Общообразователна 4 04.02.2021 г.
6 г Общообразователна 6 09.09.2020 г.
6 д Общообразователна 2 09.09.2020 г.
7 а Общообразователна 0 09.09.2020 г.
7 б Общообразователна 1 06.11.2020 г.
7 в Общообразователна 1 09.09.2020 г.
7 г

д

Общообразователна 

Общообразователна

2

2

09.09.2020 г.