След VI клас

      Списък книги за 7. клас

 1. Произведения, включени в учебната програма за VII клас:
  1. Добри Чинтулов – „Стихотворения” („Стани, стани, юнак балкански” ; „Вятър ечи,Балкан стене”)
  2. Христо Ботев – „Стихотворения” („ На прощаване в 1868 г.”)
  3. Иван Вазов – „Немили –недраги”
  4. Иван Вазов – „Разкази” („Една българка”)
  5. Иван Вазов – „Стихотворения” („Българският език”)
  6. Иван Вазов – „Епопея на забравените” („Опълченците на Шипка”)
  7. Алеко Константинов – „Бай Ганьо”
  8. Алеко Константинов – „До Чикаго и назад”
  9. Пенчо Славейков – „Неразделни”
  10. Пейо Яворов – „Стихотворения” („Заточеници”)
  11. Елин Пелин – „Разкази” („По жътва”)
  12. Йордан Йовков – „Разкази” („По жицата”)

Списък с препоръчителна литература и проектна работа за лятната ваканция – VI

клас

 1. Български език и литература Проект върху самостоятелно

прочетена книга на тема “Красотата на
книгите” : заглавие на книгата;
биографични данни за автора; сюжет;
кратка характеристика на любим герой
от книгата; любим цитат или откъс.

 1. Английски език – Проект на тема „My summer“
 2. Математика – Проект “Моята стая”
 3. Информационни технологии – Използвайте инструментите на Google Maps и създайте пътешествие със снимии и исторически данни
 4. История и цивилизации – Столиците на България през вековете
  – географско положение и развитие,
  кратка история и исторически
  паметници.
 5. География и икономика
 6. Човекът и природата – Изготвяне на хербарий или къщичка за

птици /по избор/.