ОУ "Димитър Талев" –    гр. Пловдив

След VI клас

      Списък книги за 7. клас

 1. Произведения, включени в учебната програма за VII клас:
  1. Добри Чинтулов – „Стихотворения” („Стани, стани, юнак балкански” ; „Вятър ечи,Балкан стене”)
  2. Христо Ботев – „Стихотворения” („ На прощаване в 1868 г.”)
  3. Иван Вазов – „Немили –недраги”
  4. Иван Вазов – „Разкази” („Една българка”)
  5. Иван Вазов – „Стихотворения” („Българският език”)
  6. Иван Вазов – „Епопея на забравените” („Опълченците на Шипка”)
  7. Алеко Константинов – „Бай Ганьо”
  8. Алеко Константинов – „До Чикаго и назад”
  9. Пенчо Славейков – „Неразделни”
  10. Пейо Яворов – „Стихотворения” („Заточеници”)
  11. Елин Пелин – „Разкази” („По жътва”)
  12. Йордан Йовков – „Разкази” („По жицата”)