ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

СФО сесия Юни – Септември, учебна 2018/2019 година