ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Бюджет

Бюджет 2024 г.

Отчет – 31.03.2024 г.


Бюджет 2023 г.

Бюждет за 2023 г.

Отчет-30.09.2023 г.

Отчет – 31.06.2023 г.

Отчет – 31.03.2023 г.

Oтчет-31.12.2023


Бюджет 2022 г.

Отчет – 31.12.2022г.

Отчет – 30.09.2022г.

Отчет – 30.06.2022г.

Отчет – 31.03.2022г.Бюджет 2021 г.

Отчетен бюджет – 31.12.2021г.

Отчет – 30.09.2021г.

СЕС – 30.09.2021г.

Отчет – 30.06.2021г.

Отчет – 31.03.2021г.Отчет – 31.12.2020г.

Отчет – 30.09.2020 г.

––––––––

Отчет – 31.03.2020 г.


Бюджет 2020г. 

Неспециализирани училища

Ресурсно подпомагане

Спорт за всички


отчет-31.12.19-г

отчет 30.09.19

отчет 30.06.2019 г.

отчет 31.03.2019 г.

Бюджет 2019 г.


отчет 31.12.18 г.

отчет 30.09.18 г.

отчет 30.06.18 г.

отчет 31.03.18 г.

Бюджет 2018 г.


Бюджет 2017 и отчет за изпълнението му


Към началото