ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Бюджет

Отчет – 30.09.2020 г.

Отчет – 31.03.2020 г.

Бюджет 2020г. 

Неспециализирани училища

Ресурсно подпомагане

Спорт за всички

–––––––-

отчет-31.12.19-г

отчет 30.09.19

отчет 30.06.2019 г.

отчет 31.03.2019 г.

Бюджет 2019 г.

–––––––––

отчет 31.12.18 г.

отчет 30.09.18 г.

отчет 30.06.18 г.

отчет 31.03.18 г.

Бюджет 2018 г.

–––––––––

Бюджет 2017 и отчет за изпълнението му