ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Ученическа униформа

УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ученическата  униформа е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН елемент от облеклото на учениците от ОУ „Димитър Талев“ и като такъв не бива да бъде прикриван от друго облекло, затова ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ елементи от униформата са ТЕНИСКА/ БЛУЗА С КЪС/ДЪЛЪГ РЪКАВ  И СУИЧЪР.

Униформата като символ на училището се утвърждава във вида и елементите, описани в Правилника за дейността на училището и приети с решение на четвърто редовно заседание на  ПС от 18.02.2016 г. : момичета – блуза с къс/дълъг ръкав тип лакоста  в цветове бяло и люляк, суичър цвят люляк, момчета – блуза с къс/дълъг ръкав тип лакоста в цветове бяло и тъмно синьо, суичър цвят тъмно син. Униформите са с лого на училището.

Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая – училището. Униформата обвързва ученика с неговите задължения като такъв. Носенето на училищна униформа утвърждава училищната култура и е част от Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование,  насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

Видът на облеклото на учениците в горната му част се определя само от елементи на униформата.  Униформата се носи задължително през цялата учебна година, а всеки петък от учебната седмицата е „цветен ден”, в който учениците нe са длъжни да носят ученическа униформа.

В случай, че ученикът е без униформа се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му с изключение на учениците от начален етап. Прилага се процедура за предприемане на действия от учителите и класния ръководител относно неносене на униформа.

В магазина целогодишно се поддържат наличности на елементи от „УНИФОРМАТА”

магазин FORest SCHOOL за ученически униформи се намира в ТЦ “ГРАНД” , ул. “Капитан Райчо” № 56 етаж 3

Телефон на магазина: 0895 661 906

артикул състав размери брой цена в лева
с ДДС
МОМЧЕТА / МОМИЧЕТА
1 тениска къс ръкав 100 % памук от 116 до 134 1 8,00
2 тениска къс ръкав 100 % памук от 140 до 158 1 9,00
3 тениска къс ръкав 100 % памук от XS до L 1 10,00
4 тениска къс ръкав 100 % памук от XL до 6XL 1 11,00
5 т-шърт тип лакост къс ръкав 100 % памук от 116 до 134 1 13,50
6 т-шърт тип лакост къс ръкав 100 % памук от 140 до 158 1 14,50
7 т-шърт тип лакост къс ръкав 100 % памук от XS до L 1 15,50
8 т-шърт тип лакост къс ръкав 100 % памук от XL до 6XL 1 16,50
9 т-шърт тип лакост дълъг ръкав 100 % памук от 116 до 134 1 15,00
10 т-шърт тип лакост дълъг ръкав 100 % памук от 140 до 158 1 16,00
11 т-шърт тип лакост дълъг ръкав 100 % памук от XS до L 1 17,00
12 т-шърт тип лакост дълъг ръкав 100 % памук от XL до 6XL 1 18,00
13 суичър с емблема и качулка 70 % памук
30 % полиестер
от 7 до 11 1 27,00
14 суичър с емблема и качулка 70 % памук
30 % полиестер
от 12 до 15 1 28,50
15 суичър с емблема и качулка 70 % памук
30 % полиестер
от XS до L 1 28,50
16 суичър с емблема и качулка 70 % памук
30 % полиестер
от XL до 6XL 1 30,00