ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Обществен съвет

ДЕЙНОСТИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

  1. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ЗА 2018/2019

Покана заседание ОС 29.10.2018

Материали към поканата:

ПРОТОКОЛ 1    2018/2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ 2016/2017 УЧ. ГОДИНА

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Далев Талев“ 2016-2017

Отчет на Директора за изпълнението на стратегията за развитието на ОУ „Димитър Талев“ за 2016/2017

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Правилник за дейността на Обществения съвет

––––––––––-
Документ