ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

БДП

Годишен план-програма за Безопасност на движението по пътищата, 2023/ 2024 учебна година

Рубрика за деца

https://www.sars.gov.bg/obuchenie/ 

Интерактивни уроци  

Интерактивни уроци – Държавна агенция “Безопасност на движението по  пътищата” (gov.bg) 

Видео урок: Как да се движим безопасно? – Държавна агенция  “Безопасност на движението по пътищата” (gov.bg) 

Основни пътни знаци  

Проект на площадка  

Информационни материали 

Информационни материали – Държавна агенция “Безопасност на  движението по пътищата” (gov.bg) 

Facebook страницата на ДАБДП

https://www.facebook.com/StateAgencyRoadSafety/

Публикации в сайта

“Безопасност на движението по пътищата” | ОУ „Димитър Талев“ (ou-dtalev.info)

Към началото