ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ГРАФИЦИ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.– ЕСЕННА
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – КОЛЕДНА
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – МЕЖДУСРОЧНА
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл – ПРОЛЕТНА ЗА I – ХI КЛАС

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

17.05.2024 г. – ДЗИ ПО БЕЛ
20.05.2024 г. – 
ВТОРИ ДЗИ

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В IV КЛАС

27.05-.2024 г. – НВО ПО БЕЛ В КРАЯ НА IV КЛАС
28.05.2024 г. – НВО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА IV КЛАС

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

06.02.2024 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

29.05.2024 г. – І – III КЛАС
14.06.2024 г. – IV – VI КЛАС
28.06.2024 г. – VII КЛАС

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 105, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

Със Заповед на директора  на училището № РД-10-1754/ 14.09.2024 г.

27.10.2023 г. – Спортен празник

26.04.2024 г. – Патронен празник

02.05.2024 г. –  Ден за активно гражданство на учениците чрез дейности за устойчивост на здравното, екологично и интеркултурно образование

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 2023/ 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

График за провеждане на контролни работи през втори учебен срок на учебната 2023/2024 година

Седмичен и дневен брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните часове от училищния учебен план, утвърден със Заповед № РД-10-1757/14.09.23 г. на директора на ОУ „Димитър Талев“
  1. За ЦОУД 1.а
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 2 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                            
  1. За ЦОУД 1.б, 1.в, 1.г, 1.д  
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 1 ч. самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 2 ч.самоподготовк/ 2 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                             
  1. За ЦОУД 1.д
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 1 ч.самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 2 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.
ЗИ/ 2 ч. 
ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                  
  1. За ЦОУД 1.е
понеделниквторниксряда четвъртък петък
самостоятелен блок след обядООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                                        
  1. За ЦОУД 2.а
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 1 ч. самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 1 ч.самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 1 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч..ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                                     
  1. За ЦОУД 2.б, 2.в 
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 1 ч. самоподготовка/ 1 ч. самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 1 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                          
  1. За ЦОУД 2.г, 2.д 
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 1 ч. самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 1 ч.самоподготовка/ 1 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 чЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                                      
  1. За ЦОУД 2.е 
понеделниквторниксряда четвъртък петък
преди обяд, съчетани с учебни часове от УУП самоподготовка/ 1 ч. самоподготовка/ 2 ч. самоподготовка/ 1 ч.самоподготовка/ 2 ч.самоподготовка/ 1 ч.
след обяд, съчетани с учебни часове УУПООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 1 ч. ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.
ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня6          6    6       7  5
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                                     
  1. За ЦОУД 3.а, 3.б, 3.в, 3.г, 3.д, 3.е
понеделниквторниксряда четвъртък петък
самостоятелен блок след обядООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                          
  1. За ЦОУД 4-1, 4-2
понеделниквторниксряда четвъртък петък
самостоятелен блок след обядООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. ООФА/  2 ч.самоподготовка/ 2 ч.ЗИ/ 2 ч. 
общо брой часове за деня                6          6    6       6  6
Общо брой часове седмично: 30                                                                                                          
Към началото