Месец: февруари 2023

Сирни Заговезни

Сутринта на Сирни Заговезни из цяла Тракия тръгват с тежки стъпки маскирани мъже – кукери. Със своите игри те прогонват…

Неучебни дни

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Запознайте се със следната информация: Неучебни дни според Заповед № РД-09-106/24.01.2023 г. на министъра на образованието…