ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Month: юли 2022

Работно време на библиотеката през лятото

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8 ДО 16.30 ЧАСА ( НА 4.07. И 6.07. – СЛУЖЕБНИАНГАЖИМЕНТИ ИЗВЪН БИБЛИОТЕКАТА)МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ДО ДВЕ КНИГИ ЕДНОВРЕМЕННО ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗАЛЯТОТО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДВАДЕСЕТДНЕВНИЯ СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ.

Към началото