ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Month: януари 2022

Организация 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, съгласно З А П О В Е Д № РД-09-1474/ 24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката са определени за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г.включително.На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед № РД-09-1804/31.08.2021 г.

23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/на почерка

Включиха се малки и пораснали ученици от 1 до 4 клас с техните учителите.  Характеристиката на един почерк включва специфичната форма на буквите, тяхната закръгленост или заостреност, разстоянията между буквите, наклон на буквите, ритмичното повторение на елементи, оказан върху хартията натиск, размер на буквите. За Международния ден на ръкописното писмо, учениците в начален етап,в  учебен […]

5. и 6. клас в електронна среда до края на първия учебен срок

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Току-що получихме информация от РУО, че от 24 до 28 януари 2022 г., класовете 5. и 6. ще се обучават в електронна среда от разстояние. Учениците от 7. клас и начален етап ще се обучават присъствено. Промяната е във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад на началника […]

Срещи с родителите на ученици от 1. дo 7. клас във виртуална среда:

Дата: 12.01.2022 г. – сряда. Начален час: 18:30 часа. за родителите на ученици от 5, 6, 7 клас Дата: 13.01.2022 г. – четвъртък. Начален час: 18:30 часа. за родителите на ученици от 1, 2, 3, 4 клас Дневен ред:1. Обратна връзка за резултатите на учениците по учебни предмети.2. Възможности за развитие и мерки за повишаване […]

Към началото