Месец: септември 2021

Анкетна карта за проучване на желанията на учениците и избора им на занимания по интереси

Индикатори за отчитане: 1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; миналия опит на ученика в занимания по интереси;…