ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Month: юли 2021

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 ДО 16.30 ЧАСА. МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ДО ДВЕ КНИГИ ЕДНОВРЕМЕННО ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ЛЯТОТО. СПАЗВАНЕТО НА ДВАДЕСЕТДНЕВНИЯ СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ Е ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 2 ДО 13 АВГУСТ.

Към началото