Месец: май 2021

Денят на храбростта и празник на Българската армия

Гергьовден (Гѐргювден, Гѐргевден, Гю̀рговден, Джу̀рджовдън)[1] в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец на 6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и…

ОБНОВЕНА ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО…

Срещи на родители на учениците от 1. до 6. клас, с класните ръководители, в периода 05.05-07.05

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, срещи на родителите с класните ръководители ще се проведат в електронна среда от разстояние чрез приложението https://classroom.google.com/ на…